Khai giảng ngày 11,12/07/2011CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BUỔI HỌC NGÀY HỌC GIỜ HỌC NGÀY KG THỜI GIAN HỌC PHÍ (VNĐ)

I. TIN HỌC CHỨNG CHỈ A, B (chỉ đào tạo ở chi nhánh Bình Dương)

Tin học A

 ( word, excel office 2007)

Sáng, chiều, tối

2 - 4 - 6

8h30-10h30

14h-16h30

18h-20h

23,24-03-2015 1 tháng 700.000

3- 5 - 7

 

Tin học B

(Access office 2007)

Sáng, chiều, tối

2 - 4 - 6

23,24-03-2015 1 tháng 800.000

3- 5 - 7

 

 II. QUẢN TRỊ MẠNG MICROSOFT

MCSA on server 2008 Sáng, chiều, tối

2 - 4 - 6

18h-20h30 23,24-03-2015  4 Tháng 3.500.000

3- 5 - 7

 

MCSE on server 2008 Sáng, chiều, tối

2 - 4 - 6

18h-20h30 23,24-03-2015  3 Tháng 2.600.000

3- 5 - 7

 

Exchange 2007, ISA 2006 Sáng, chiều, tối

2 - 4 - 6

18h-20h30 23,24-03-2015 1 Tháng 2.000.000

3- 5 - 7

 

Exchange 2010, Forefront

(TMG 2010)

Sáng, chiều, tối

2 - 4 - 6

18h-20h30 23,24-03-2015 1,5 Tháng 2.500.000

3- 5 - 7

 

III. PHẦN CỨNG LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MÁY TÍNH (chỉ đào tạo ở chi nhánh Bình Dương)

Lắp ráp, sửa chữa máy tính

( Căn bản )

Sáng, chiều, tối

2 - 4 - 6

18h-20h 23,24-03-2015 2 Tháng 1.000.000

3- 5 - 7

 

KỸ THUẬT VIÊN

Sửa chữa máy tính

( Nâng cao )

Sáng, chiều, tối

2 - 4 - 6

18h-20h 23,24-03-2015 6 Tháng 3.000.000

3- 5 - 7

 

KỸ THUẬT VIÊN

Sửa chữa Laptop + LCD

Sáng, chiều, tối

2 - 4 - 6

18h-20h 23,24-03-2015 6 Tháng 9.000.000

3- 5 - 7

 

Thiết kế, cài đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống mạng

Doanh nghiệp, phòng Game net

Sáng, chiều, tối

2 - 4 - 6

18h-20h 23,24-03-2015 2 Tháng 1.000.000

3- 5 - 7

 

IV. ĐỒ HỌA VÀ AUTOCAD - PHOTOSHOP, PROENGINEER (chỉ đào tạo ở chi nhánh Bình Dương)

AUTOCAD 3D Sáng, chiều, tối

2 - 4 - 6

18h-20h 23,24-03-2015 1 Tháng 1.500.000

3- 5 - 7

 

COREL DRAW HOẶC PHOTOSHOP HOẶC AUTOCAD 2D Sáng, chiều, tối 2 - 4 - 6 18h-20h 23,24-03-2015 1 Tháng 1.000.000
3 - 5 - 7
 
PROENGINER Sáng, chiều, tối

2 - 4 - 6

18h-20h 23,24-03-2015 1 Tháng 2.000.000

3 - 5 - 7

 

SOLIDWORKS HOẶC MARTER CAM Sáng, chiều, tối

2 - 4 - 6

18h-20h 23,24-03-2015 1 Tháng 2.000.000

3 - 5 - 7

 

 

 

ĐIỆN THOẠI GHI DANH

  Bình  Dương: (0650) 3878 132

HOTLINE: 0932 783 869 (Mr.Khả)